"Sylaby aneb Jak měnit neměnné", workshop pro tvůrce sylabů

"Sylaby aneb Jak měnit neměnné" - zveme vás na workshop, který se koná na zámku v Libochovicích ve dnech 17. - 18. října 2019.

Anotace: Sylaby prohlídek na hradech a zámcích jsou dokumenty dlouhého trvání. Mnoho z nich má kořeny již v 50. letech 20. století. V průběhu doby byly sice doplňovány a měněny, ale je otázka, jestli se měnily stejně rychle jako společnost. Setkání kastelánů a průvodců, ale i všech dalších, kdo mají na tvorbě sylabů podíl, bude především prostorem pro diskuzi nad stávajícím obsahem sylabů a možnostmi jejich změny či adaptace současným požadavkům. Součástí workshopu bude analýza stávajících textů, formulace vzdělávacích cílů prohlídek, příklady dobré praxe z Česka i ze zahraničí a na závěr dílna pro navržení konceptu nového sylabu.

Cílová skupina: kasteláni, správci depozitářů, kurátoři, průvodci a další odborní pracovníci NPÚ, kteří se zabývají tvorbou sylabů, jsou ochotni sdílet své zkušenosti a mají zájem se aktivně podílet na zefektivnění průvodcovských textů.

Kurzovné: účast na workshopu je bezplatná.

Ubytování si účastníci hradí a zajišťují sami. Seznam možností ubytování v Libochovicích zašlou organizátoři přihlášeným účastníkům.

Stravování (obědy a večeře) bude pro zájemce zajištěno v restauraci ve městě, účastníci si ho hradí sami.

Forma práce: Workshop bude veden formou diskuze ve skupině i v menších skupinách. Prostor bude pro individuální zamyšlení i společné aktivity celé skupiny.

Přihlášky zasílejte do 8. října 2019 na e-mailovou adresu: indrova.nikola@npu.cz, kapacita kurzu je omezena na 25 osob a max. 2 osoby z jednoho objektu/pracoviště.

Ke stažení: přihláška, pozvánka

Kontakt:

  • Mgr. Nikola Indrová, ÚPS Praha, e-mail: indrova.nikola@npu.cz, tel.: +420 770 172 562.