TAHÁK ze zámku Hrádek u Nechanic

Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven v letech 1839–1857 Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu a jeho ženou, hraběnkou Annou. Bohatě zdobené reprezentační místnosti i soukromé apartmány se staly významným letním sídlem hraběcího rodu Harrachů i jeho dalších následovníků. Nedílnou součástí zámku se stal krajinářský park
s oborou a bažantnicí. V blízkosti zámku byly i ovocné sady, skleníky a celá řada hospodářských budov.

ZÁMEK HRÁDEK U NECHANIC NAPŘÍČ STALETÍMI