TAHÁK ze zámku Janovice u Rýmařova

Harrachové vlastnili zámek Janovice od roku 1721, jejich hlavním sídlem se však stal až na přelomu 19. a 20. století. Z té doby je i jeho dnešní podoba. K zámku kromě rozsáhlých lesních porostů a krajinářského parku patřila i plátenická manufaktura a pivovar. Zámek Janovice zdědila v roce 1937 prostřední dcera hraběte Františka Maria Harracha, Anna Marie, a jezdívala sem na letní sídlo i se svou rodinou až do roku 1943.

ŽIVOT HRABAT NA ZÁMKU V JANOVICÍCH U RÝMAŘOVA