Na hradě Lipnice proběhl sedmý ročník Letní školy památkové edukace

Lektor Jiří Bláha s účastníky letní školy | © Petr Hudec

Letošní sedmý ročník Letní školy památkové edukace se po hospitalu, zámku, zahradách, klášteře a historickém městu odehrál na hradě Lipnice. Vícedenní tvůrčí setkání bylo zaměřeno na život středověkého člověka. Jeho schopnosti, dovednosti, ale i chutě a vkus objevovali učitelé a lektoři vzdělávacích programů NPÚ, kterým je letní škola určena, prostřednictvím smyslů, osobní zkušenosti a „dialogu“ s památkou. Pomocníkem byla řada důmyslných mechanických pomůcek a replik dobových předmětů.

Na nádvoří hradu si účastníci kurzu upekli placky z vlastnoručně namletého zrna, v hradní kuchyni rozdělávali oheň křesadlem a zjišťovali, jak se vaří v keramice podle středověkých postupů, přiblížili si práci s kladkou a nakloněnou rovinou, které se využívaly při stavbě hradů, vyzkoušeli si psaní husím brkem. Atraktivní částí programu byla i ukázka oblékání středověkého šlechtice do výstroje. Výtvarné výstupy ze závěrečné dílny shrnuly pocity a získané vědomosti účastníků. Doprovodný program nabídl společné hudební oživení hradní kaple, prohlídku kostela sv. Víta v Zahrádce a výjimečných středověkých podlipnických kostelů.

Zpracovala: Naděžda Rezková Přibylová, odd. edukace NPÚ