Rotundou Květné zahrady provádí dobrovolníci z kroměřížského gymnázia

Profesor Evžen Petřík v uniformě biskupské gardy při spouštění kyvadla, Květná zahrada, Kroměříž

Každou středu během prázdnin provází návštěvníky Rotundy v Květné zahradě v Kroměříži namísto zaměstnanců Národního památkového ústavu dobrovolníci.

Jedná se o dvě studentky a jednoho absolventa Gymnázia Kroměříž a jejich pana profesora Evžena Petříka. Návštěvníci se mohou těšit na nové pojetí prohlídky, která akcentuje zážitek. „Během prohlídky mohou zakusit Rotundu jako Lusthaus, místo pro kratochvíli a potěchu člověka. Právě tomuto účelu měla stavba v srdci zahrady složit v době svého vzniku a toto poslání může plnit i dnes,“ uvádí Marie Heczko, regionální koordinátorka projektu, který se snaží o revitalizaci prohlídek s průvodcem na památkách ve správě Národního památkového ústavu. „Pro průvodce vznikl i nový text, který jim má být při provázení oporou. Před jmény a čísly v něm mají přednost souvislosti a zajímavosti,“ doplňuje lektor Petr Hudec.

Proč se studenti rozhodli do projektu zapojit? Takto svoji motivaci popisuje absolvent gymnázia Vilém Mucha. „Provázení v Rotundě je mi vítanou činností, neboť v sobě snoubí mé největší zájmy – historii a umělecký přednes. Jakožto hrdý Kroměřížan jsem tím více šťasten, že mohu návštěvníky seznámit se slavnými dějinami mého rodného města.“

Gymnázium Kroměříž pojí s Rotundou v Květné zahradě i osobnost středoškolského profesora Františka Nábělka. Právě on instaloval v Rotundě roku 1908 Foucaultovo kyvadlo, zařízení demonstrující otáčení Země kolem své osy. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že Rotunda je v centru pozornosti učitelů a studentů kroměřížského gymnázia více než jedno století.

Rotunda v Květné zahradě byla vybudována ve druhé polovině 17. století jako centrální, osmiboký zahradní pavilon opatřený vodními hříčkami. Při přestavbě na počátku 20. století byl vodní stroj zrušen a do středu stavby bylo instalováno Foucaultovo kyvadlo.

Více o prázdninových programech na arcibiskupském zámku a v zahradách v Kroměříži zde.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži.