Akademie třetího věku nabídne od podzimu vzdělání v oboru památkové péče

Posluchárna v Liliové ulici

Národní památkový ústav v rámci celoživotního vzdělávání otevírá na podzim 2019 unikátní dvouleté studium na Akademii třetího věku v oboru památkové péče. Památková akademie si klade za cíl seznámit účastníky programu srozumitelnou formou s oborem památkové péče a zároveň vytvářet prostředí, které studentům umožní setkávat se s podobně naladěnými lidmi, poznat odborníky v daném oboru, porozumět památkovým hodnotám, osvojovat si možnosti, normy a standardy platné při ochraně kulturního dědictví.

Získané znalosti budou mít studenti možnost si ověřit přímo v praxi na pracovištích NPÚ a případně je dále rozvíjet na pozici stážisty nebo dobrovolného pracovníka NPÚ.

Výuka bude probíhat jednou měsíčně, vždy v pondělí v čase od 9.30 do 13.00, v sídle Národního památkového ústavu v Liliové 219/5, Praha 1 – Staré Město. V rámci výuky jednoho ročníku může student absolvovat až 16 přednášek a jednu celodenní exkurzi na vybraný objekt ve správě Národního památkového ústavu. Cena za semestr je 500 Kč.

Tematické okruhy výuky:

 • Historický vývoj vztahu člověka k památkám
 • Památky světového dědictví UNESCO a národní kulturní památky
 • Péče o movité kulturní památky
 • Drobná sakrální architektura
 • Lidové řezbářství
 • Úvod do znalectví malby a plastiky
 • Historie a znalectví nábytku
 • Typy depozitních fondů na objektech ve správě NPÚ
 • Péče o historický mobiliář, příklady z praxe
 • Úvod do archeologické památkové péče
 • Archeologické památky in situ, rozpoznání archeologických lokalit v terénu
 • Vývoj historických zahrad a parků v ČR
 • Prezentace zpřístupněných památek a průvodcovská služba NPÚ
 • Interiérová instalace a expozice na objektech NPÚ, průvodcovské texty
 • Současné trendy interiérových instalací
 • Základy péče o nemovité kulturní památky
 • Poznávání a dokumentace památkového fondu
 • Spolupráce s policií České republiky při vyhledávání odcizených památek
 • Úvod do místopisného studia
 • Vývoj a historie fotografie
 • Fotografie jako pramen při poznávání památek
 • Praktické cvičení – úvod do techniky foto a video záznamu památek
 • Vývoj a historie fotografie
 • Úvod do genealogie
 • Péče o památky židovské kultury na našem území

Věříme, že pro vás bude studium na Památkové akademii obohacením a že během něj získáte nejen cenné poznatky a zkušenosti a kontakty, ale také inspiraci jakým způsobem se lze aktivně zapojit do ochrany památek.

Bližší informace poskytne koordinátorka Bc. Kateřina Pávková, tel. + 420 724 663 598, e-mail pavkova.katerina@npu.cz. Výuku zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ.