Workshop - památkové obnovy a tradiční stavební řemesla vlastníma rukama

Terénní worskhopy pro úředníky s agendou památkové péče a úředníky stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů.

náplň a cíle workshopů:

 • umožní účastníkům vyzkoušet si základy tradičních stavebních řemesel
 • pracovat s tradičními materiály
 • podílet se bezprostředně na památkové obnově
 • získat praktické zkušenosti s tématy, s nimiž se úředníci památkových a stavebních odborů denně setkávají, ale znají je spíše teoreticky, od stolu a ze spisů.

Účast na workshopu vede:

 • ke zvýšení odborných kompetencí o zkušenosti získané vlastní praxí
 • ke zlepšení schopnosti posoudit možné postupy a zvolit nejvhodnější řešení
 • k posílení schopnosti zhodnotit kvalitu památkové obnovy

Témata workshopů v letech 2019–2022.

workshop 2020 - detail v architektuře na příkladu opracování a povrchové úpravy dřevěných konstrukcí a prvků

Místo konání: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Termín: 9.–11. září 2020

Rámcový program:

 • Úvod do principů lidového stavitelství
 • Základy statiky dřevěných konstrukcí na příkladech konkrétních staveb (přednáška v terénu)
 • Diagnostika stavu dřevěných konstrukcí (přednáška v terénu, dílna)
 • Tesařská obnova konstrukcí (přednáška, dílna)
 • Detail v architektuře – ošetření dřeva a povrchové úpravy (přednáška)
 • Valašské muzeum v přírodě – historie, koncepce, metodické přístupy

V případě zájmu o účast neváhejte kontaktovat:

 • Bc. Kateřina Pávková, pavkova.katerina@npu.cz, tel.: 724 663 598

 

Workshopy trvají 3–4 dny.

Těžiště workshopů spočívá v řemeslné práci – účastníci se vlastníma rukama podílí na obnově konkrétní památky nebo prvku, který bude při obnově použit např.:

 • na opravě fasády domu a obnově jeho štukové výzdoby (2019)
 • na truhlářské opravě dřevěných konstrukcí a prvků (2020)
 • na výrobě kopií prvků již zaniklých (2021)
 • na průzkumu areálu v rámci projektové přípravy obnovy (2022) apod.

Praktická část je doplněna teoretickým blokem, tvořeným základními informacemi o historii oboru/ řemesla, vysvětlením principů tradičních technologií a postupů a komparací s aktuální situací oboru /řemesla.

Metodické a lektorské vedení, materiály a pracovní nástroje hradí organizátoři semináře (účastnický poplatek se neplatí). Ubytování si zajišťují sami účastníci. Obědy budou zajištěny za zvýhodněnou cenu v areálu Valašského muzea, ostatní stravování si účastníci zajišťují sami (možnost v areálu).

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Jana Fiala Tichá

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 222, 724 663 825
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000