Seminář Historie vepsaná do letokruhů dřeva

Pro odborníky

  • Praha, NKP Vyšehrad, Staré Purkrabství ()
  • 26. 1. 2018
  • 9.30–14.00
  • 300 Kč
Zdroj: webové stránky Omnium z.s. Nepodléhá CC.

V pátek 26. ledna se od 9.30 do 14.00 bude na pražském Vyšehradě konat seminář nazvaný Historie vepsaná do letokruhů dřeva. Na semináři zazní příspěvky o poznatcích a možnostech záchrany dřevěných prvků historických objektů. Akci pořádá Omnium z.s. v rámci cyklu Monumenta VIVA 2018 ve spolupráci s Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským. Spolek Omnium z.s. se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek.

Na seminář se můžete registrovat e-mailem, pro více informací kontaktujte Jakuba Děda nebo volejte na tel. 739 385 928.

Program semináře

Blok 1

09.30–09.55

Prezence účastníků

10.00

Úvodní slovo

Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.

Moderátor semináře

Ing. Marek Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

10.05–10.50

Neničme historické krovy chemií

Ing. Anna Součková, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Chemická ochrana dřeva proti biotickým škůdcům a ohni byla v minulosti živelně aplikovaná na většině historických krovů. S důsledky se vyrovnáváme dodnes. Jak správně využívat pozitiva chemické ochrany a jde to i bez ní?

10.50–11.35

Střechy předků, způsob ochrany historických krovů před škůdci

Ing. Jan Konopík, Zdravédřevo.cz

Druhy poškození dřevěných konstrukcí. Kritické lokality v dřevěných konstrukcích. Sanace dřevěných konstrukcí – limity a smysl.

11.35–12.00

Přestávka

Blok 2

12.00–12.45

Historická okna jako učebnice pro budoucnost

Mgr. Jakub Chaloupka, Národní technické muzeum

Na základě nepodložené domněnky o nevyhovujících vlastnostech dochovaných historických oken často dochází k plošnému nahrazování novými konstrukcemi bez historické hodnoty, nebo napodobeninami často s ještě horšími vlastnostmi, než měla okna původní.  Pro záchranu původních oken chybí bližší znalosti. Jednou z posledních možností jak alespoň částečně uchovat informace o těchto stavebně řemeslných prvcích je jejich dokumentace in situ a v některých případech deponace.

12.45–13.30

Historická okna v současnosti – jak zachránit historicky hodnotná okna před mánií zateplování

Ing. Marek Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Příspěvek informuje o souvislostech aktuální situace s rozsáhlými nenahraditelnými ztrátami historických oken z důvodů úspor energií a seznamuje s iniciativou platformy Historická okna v současnosti.

13.30–14.00

Diskuze

14.00

Ukončení semináře