Vzdělávací programy ve vile Stiassni, které vás vtáhnou do děje!

Vila Stiassny, Brno

Nové edukační programy ve vile Stiassny zábavnou a tvůrčí formou seznamují žáky s vilou, architekturou období moderny, architektem Ernstem Wiesnerem a osudem rodiny Stiassni. Programy jsou vhodné pro výuku výtvarné výchovy, dějepisu a občanské výchovy. Obsahem programů je prohlídka vily s pracovními listy a tvůrčími aktivitami.

  • Zahrada vily Stiassni se otevírá nejmenším dětem!

Rozlehlá zahrada vily nabízí inspirativní prostor pro dětské aktivity ve volné přírodě. Pečlivě zvolené náměty pro předškolní děti se zaměřují na základní archetypy a podporují rozvoj dětského vnímání, fantazie a motoriky. Prostřednictvím interaktivních a tvůrčích činností přímo v zahradě obklopující moderní rodinou vilu se děti nenásilnou formou seznamují s architektonickými principy. Další programy pro nejmenší děti se odehrávají také v herně Suzanne Stiassni přímo ve vile. Leták ke stažení.

  • Vila Stiassni vás zve na prohlídku!

Jak vypadala rodinná vila tehdejší podnikatelské rodiny v období první republiky a v čem je moderní architektura nadčasová? Programy pro děti základních škol rozvíjejí v dětech touhu po poznávání historie a moderní architektury. Taktéž jsou zvolené metody koncipovány k rozvoji vlastního potenciálu dětí.  Děti se seznamují se společenským životem židovské podnikatelské rodiny Stiassni. Nechybí ani aktivity v zahradě a bližší seznámení s prací zahradního architekta nebo také slohového architekta. Leták ke stažení 1. stupeň ZŠ /Leták ke stažení 2. stupeň ZŠ

  • Moderní architektura!

Interaktivní programy pro střední školy jsou zaměřeny na historické souvislosti, dobové reálie a vizuální kulturu první republiky. Programy se vztahují zejména k moderní architektuře a vymezení pojmů, jako je moderna, purismus a funkcionalismus. Studenti reflektují osud židovské rodiny v dobovém kontextu a v souvislosti s rozvojem moderní meziválečné architektury v Brně na pozadí pohnutých historických událostí. Leták ke stažení.