Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Pilotní projekt MŠMT

Národní památkový ústav je zapojen do pilotního projektu MŠMT Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. 

Vzhledem k provozním podmínkám probíhají programy v měsících září, říjen, duben, květen a červen, není-li v detailu programu uvedeno jinak. Na program je nutné se předem objednat. Kontakty jsou uvedeny na webu jednotlivých objektů, případně v nabídkovém listu.

Základním školám a víceletým gymnáziím zapojeným do projektu nabízíme ve školním roce 2019/2020 programy na těchto objektech ve správě NPÚ:

Koordinátorem pokusného ověřování v rámci NPÚ je oddělení edukace NPÚ.

Kontakt:

  • Naděžda Rezková Přibylová, rezkova.nadezda@npu.cz, 775 873 239