Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity

Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity

Projekt se zabývá otázkou, jak v době nových médií a tzv. tekuté modernity systematicky utvářet a dlouhodobě podporovat aktivní postoj veřejnosti k ochraně kulturního dědictví a péči o něj.

Cílem je hledat možnosti, jak nově zprostředkovávat kulturní dědictví a památkovou péči co nejširší veřejnosti takovým způsobem, aby byla motivována zaujmout k problematice a oboru aktivní postoj, uvědomovala si hodnoty kulturních památek, identifikovala se s nimi a dokázala se do péče o kulturní dědictví zapojit.

aktuálně: