Projekty

Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR

  • Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 - 30. 6. 2023
  • Cíl projektu:

    • profesionalizace zaměstnanců NPÚ ve vybraných profesích

    • zvýšení znalostí a dovedností na základě nově vytvořených oborových vzdělávacích modulů

    • vyškolení minimálně 900 zaměstnanců v těchto modulech