Studenti VŠ

nový studijní obor Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví

Od akademického roku 2019/2020 lze na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze studovat v rámci navazujícího magisterského studia nový obor Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví.

Jde o jednooborové studium, které bude připravovat edukátory- specialisty na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů, jejichž cílem je rozvíjet kladný vztah všech generací ke kulturně historickému dědictví.

Tento jednooborový studijní program nabízí kulturně historické, pedagogické a didaktické vzdělání; studentům poskytuje přehled o jednotlivých kategoriích hmotného i nehmotného kulturního dědictví, stejně jako o spektru historických a společenských věd zaměřených na různé aspekty odkazů minulosti. 

Studium vytváří rovněž předpoklady pro rozvoj vědeckých kompetencí absolventů, zejména v oblasti kulturně historických a paměťových studií, mimoškolní a volnočasové pedagogiky.

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/novy-studijni-program-pro-navazujici-magisterske-studium/