Kurzy řemeslné obnovy

Tříletý kurz seznámí se základy řemeslných technik, postupů a materiálů vhodných pro citlivou památkovou obnovu dle standardů NPÚ, prováděnou v interiérech i exteriérech historických budov. Kurz poskytne průřez základy stavebních a uměleckých řemesel, které se používají při obnově památek. Dílny trvají obvykle 3 – 5 dní, volně na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

Celý kurz, akreditovaný jako rekvalifikační v rámci celoživotního vzdělávání na MŠMT, probíhá v rozsahu 300 hodin, lze se však zúčastnit i jednotlivých programů samostatně. Řemeslné dílny se odehrávají na místě probíhající nebo plánované rekonstrukce či stavební obnovy. Během dílny si všichni účastníci mohou „vlastníma rukama sáhnout na řemeslo” a poznat co největší škálu řemesel spojených s citlivou památkovou obnovou. Seznámit se s „mistry“ v oboru a hlavními řemeslnými postupy a materiály vhodnými pro památky.

Kdo jsou účastníci kurzu:

  • řemeslníci specialisté, zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci firem specializujících se na obnovu památek, soukromí majitelé historických objektů, správci památek a historických areálů, památkáři, investiční technici církví, studenti technických a humanitních oborů vysokých a vyšších odborných škol se zaměřením na ochranu kulturního dědictví.

 

Youtube kanál kurzů řemeslné obnovy

Pro odborníky

Seminář Péče o židovské kulturní dědictví

  • Praha, NKP Vyšehrad, Staré Purkrabství ()
  • 3. 10. 2018
  • 9.00–16.00
Zdroj: webové stránky Omnium z.s. Nepodléhá CC.
Pro odborníky

Seminář Historie vepsaná do letokruhů dřeva II.

  • Praha, NKP Vyšehrad, Staré Purkrabství ()
  • 11. 10. 2018
  • 9.30–15.00