Workshop - památkové obnovy a tradiční stavební řemesla vlastníma rukama

Terénní worskhopy pro úředníky s agendou památkové péče a úředníky stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů.

náplň a cíle workshopů:

 • umožní účastníkům vyzkoušet si základy tradičních stavebních řemesel
 • pracovat s tradičními materiály
 • podílet se bezprostředně na památkové obnově
 • získat praktické zkušenosti s tématy, s nimiž se úředníci památkových a stavebních odborů denně setkávají, ale znají je spíše teoreticky, od stolu a ze spisů.

Účast na workshopu vede:

 • ke zvýšení odborných kompetencí o zkušenosti získané vlastní praxí
 • ke zlepšení schopnosti posoudit možné postupy a zvolit nejvhodnější řešení
 • k posílení schopnosti zhodnotit kvalitu památkové obnovy

Témata workshopů v letech 2019–2022.

workshop 2020 - detail v architektuře na příkladu opracování a povrchové úpravy dřevěných prvků

Místo konání: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Termín: 13.–15. května 2020

Program:

 • Základy statiky dřevěných konstrukcí na příkladech konkrétních staveb (přednáška v terénu)
 • Diagnostika stavu dřevěných konstrukcí (přednáška v terénu, dílna)
 • Tesařská obnova konstrukcí (přednáška, dílna)
 • Ošetření dřeva a povrchové úpravy (přednáška)

V případě zájmu o účast nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt a podrobné informace:

 • Mgr. et Mgr. Jana Tichá, mob. +420 724 663 825, e-mail: ticha.jana@npu.cz

 

Workshopy trvají 3–4 dny.

Těžiště workshopů spočívá v řemeslné práci – účastníci se vlastníma rukama podílí na obnově konkrétní památky nebo prvku, který bude při obnově použit např.:

 • na opravě fasády domu a obnově jeho štukové výzdoby (2019)
 • na truhlářské opravě dřevěných konstrukcí a prvků (2020)
 • na výrobě kopií prvků již zaniklých (2021)
 • na průzkumu areálu v rámci projektové přípravy obnovy (2022) apod.

Praktická část je doplněna teoretickým blokem, tvořeným základními informacemi o historii oboru/ řemesla, vysvětlením principů tradičních technologií a postupů a komparací s aktuální situací oboru /řemesla.