Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ

Webová stránka v přípravě...

Název projektu: Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR

  • Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 - 30. 6. 2023

 

cíl projektu:

  • profesionalizace zaměstnanců NPÚ ve vybraných profesích
  • zvýšení znalostí a dovedností na základě nově vytvořených oborových vzdělávacích modulů

cílová skupina:

Zaměstnanci NPÚ:

  • odborní pracovníci (zejména památkáři, archeologové, konzervátoři, dokumentátoři, správci sbírek a kurátoři a další)
  • vedoucí pracovníci (včetně kastelánů)
  • projektoví pracovníci a investiční referenti