Kalendář akcí
duben 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Zámek Veltrusy

zámek VeltrusyVýznamná památka vrcholně barokní architektury z počátku 18. století s jedním z nejstarších přírodně krajinářských parků v Evropě typu okrasného statku. Ve stálé nabídce pro školy a veřejnost je edukační program ZAHRADY A PARKY, výtvarná dílna OKRASNÝ STATEK VELTRUSY a hudební program VÍLY A SKŘÍTKOVÉ VE VELTRUSKÉM PARKU a další. Pro více informací čtěte dále... 

  

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PROGRAMŮ: 

 

OTEVŘENÍ ČÁSTI ZÁMKU VELTRUSY PO OBNOVĚ A CELODENNÍ PROGRAMY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

13. 6. 2015, 10 - 17 hodin, zámek Veltrusy

V sobotu 13. 6. 2015 bude poprvé veřejnosti otevřeno vzdělávací centrum na zámku Veltrusy, jehož zázemí bylo připraveno v rámci projektu Schola naturalis - revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině. Obnovené budovy, kam se bude možné v sobotu 13. 6. podívat, naleznete v rozpisu níže. Doprovodné vzdělávací programy pro rodiny a dospělé jsou zdarma a navštívit je můžete od 10 do 17 hodin. Vstupné se platí pouze na výstavu růží (plné 40 Kč, snížené 25 Kč) a prohlídkový okruh v expozici severozápadního zámeckého křídla (plné 100 Kč, snížené 70 Kč). Obnovené objekty v zámeckém areálu si můžete prohlédnout i 14. 6. (bez doprovodných vzdělávacích programů).  

ROZPIS PROGRAMŮ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH NA ZÁMKU: 

Dům lesního u hlavní brány do zámeckého areálu 

V domě lesního u hlavní brány do zámeckého areálu (při vstupu do areálu z města Veltrusy dům po pravé straně) je dnes umístěno infocentrum vzdělávacího centra. Zde získate mapu areálu a základní informace o nabídce vzdělávacího centra. 

Severozápadní křídlo zámecké budovy - přízemí 

V přízemí severozápadního křídla zámecké budovy se můžete zúčastnit výtvarné dílny "Okrasný statek Veltrusy". Při dílně se seznámíte s krajinnými proměnami zámeckého areálu Veltrusy s důrazem na ojedinělou koncepci tzv. okrasného statku. Prostřednictvím vlastní tvorby si účastníci uvědomí vlastnosti okrasného statku, možnosti různých způsobů vnímání zámku Veltrusy, jeho okolí a architektury. Dílna je vhodná pro rodiny s dětmi (s dětmi bude výtvarnice tvořit masky zvířat z okrasného statku atd.). 

V přízemí zámeckého křídla se dále seznámíte s projektem "Vzdělávací role NPÚ: edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví ČR" (Památky nás baví) a s částí edukační sady Památky nás baví. Prohlédnete si materiály MK ČR, které byly vytvořeny k projektům financovaným z IOP (projekt "Schola naturalis - revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině"). V neposlední řadě získáte návod ke stažení aplikace k mobilní hře "Veltrusy: Ostrov pokladů" (ptačí pexeso), kterou si můžete zahrát s dětmi ve veltruském parku (tvůrcem hry je organizace M77). 

V přízemí zámeckého křídla můžete také obdivovat obnovenou cukrárnu, kapli a společenské pokoje s nástěnnými malbami. 

Severozápadní křídlo zámecké budovy - 1. patro 

V patře severozápadního křídla můžete navštívit expozici, která se věnuje tématu každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě. Expozicí návštěvníky provede průvodce. Po prohlídce se mohou návštěvníci zúčastnit programu "Kostky vyprávějte" a písařské dílny, která na expozici v severozápadním křídle naváže. Program je vhodný pro děti i dospělé.

V severozápadním křídle bude dále možné samostatně shlédnout výstavu, která připomene rozsáhlou obnovu části zámeckého areálu v rámci projektu "Schola naturalis - revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině".

Oranžerie  

V oranžerii bude možné navštívit tradiční výstavu růží. Oranžerie je v bezpostřední blízkosti zámku. 

Konírna

Obnovenou konírnu a již ustájené koně si mohou návštěvníci prohlédnout samostatně. Konírna je v bezpostřední blízkosti zámku. 

Holandský selský dům 

Holandský selský dům je od zámecké budovy vzdálen asi 1 kilometr. Můžete si prohlédnout dům s čajovnou, přilehlý ovocný sad a další drobnou architekturu v okolí (např. Egyptský kabinet nebo sušárnu ovoce, která je před obnovou). V holandském selském domě a čajovně vás seznámíme s programy, které jsou v nabídce vzdělávacího centra pro školy. Je to vzdělávací program "Zahrady a parky" (pro děti vě věku cca 8 - 15 let), který se zaměřuje na historii zámeckých zahrad a parků obecně i v kontextu Veltrus, a dále hudební program "Víly  a skřítkové ve veltruském parku" (pro děti ve věku cca 5 - 8 let), který připomíná hudební tradici dolního Povltaví, hudební slavnosti ve veltruském parku a okrajově dětství hudebního skladatele Antonína Dvořáka. 

Hájenka nad grottou (u daňčí obory) 

Hájenka je od zámecké budovy vzdálena asi 1 kilometr. V hájence se seznámíte s povodněmi v historii zámeckého areálu a shlédnete video k povodni 2002. Průvodce děti seznámí s proměnami veltruského parku hravější formou s pomocí hracích kostek.      

Více informací ke vzdělávacím programům na zámku Veltrusy a otevření vzdělávacího centra získáte na kontaktu: Mgr. Sylvie Kročáková, 778 716 537, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .    

 

VÝTVARNÁ DÍLNA OKRASNÝ STATEK VELTRUSY    

Anotace programu:  

Výtvarná dílna Okrasný statek Veltrusy je určena pro rodiny s dětmi, školní třídy a všechny, kdo mají chuť tvořit. Program je zaměřen na krajinné proměny zámeckého areálu Veltrusy s důrazem na ojedinělou koncepci tzv. okrasného statku, jakožto „nejdokonalejší krajinářskou úpravu". První část programu je teoretická a slouží jako úvod do krajinných proměn více než třísetleté historie zámeckého areálu. Poté následuje výtvarná dílna v plenéru. Prostřednictvím vlastní tvorby si účastníci uvědomí vlastnosti okrasného statku, možnosti různých způsobů vnímání zámku Veltrusy, jeho okolí a architektury. Při dílně společně tvoříme výtvarné artefakty odrážející podobu zámku současnou, minulou i vysněnou. Během práce se inspirujeme výtvarnou tvorbou Ladislava Čepeláka, který v parku a okolí tvořil. 

Očekávané výstupy:

Prostřednictvím vlastní tvorby si účastníci uvědomí vlastnosti okrasného statku, možnosti různých způsobů vnímání zámku Veltrusy, jeho okolí a architektury, znalost historie významné české památky zahradního umění.

Cílová skupina: školní třídy, rodiny s dětmi a všichni, kdo mají chuť tvořit. 

Doporučený počet osob (počty jsou orientační, záleží na individuální domluvě):  

skupina dospělých: 8 – 15 osob
školní skupina: 10 - 22 dětí (jedna školní třída)
rodiny s dětmi: cca 10 dětí (od 6 let) každé s jedním doprovodem/ cca 7 rodin / celkem cca 20 osob

Realizace programů v roce 2015: květen - říjen 2015, dle objednání

Celková doba trvání programu: cca 3,5 hodiny, po domluvě lze prodloužit i zkrátit

Vstupné: 

rodina s dětmi: dítě 100 Kč, dospělý 100 Kč
školní skupina: dítě 100 Kč, doprovod zdarma
dospělý: 320 Kč

Upozornění: Převážnou část programu trávíme venku. Doporučené vybavení: běžné pohodlné vycházkové oblečení, zástěru či pracovní oděv vhodný pro práci s barvami, turistickou obuv, přihlédnout k počasí; při velmi nepříznivém počasí není možné program uskutečnit, svačina, dostatek tekutin. 

Na program je nutné se rezervovat. 

KONTAKT PRO REZERVACI:

778 716 537, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Programy pro školy: 

PROGRAM ZAHRADY A PARKY    

Nalezneme ve Veltrusech stopy barokní zahrady a přírodně krajinářského parku? Jaký byl jejich vývoj v průběhu historie zámku?

Při programu si přiblížíme některé principy kompozice zahrad a parků a na konkrétních příkladech v zámeckém areálu si ukážeme rozdíly mezi barokní zahradou a přírodně krajinářským parkem. Program doplňuje „sochařská dílna" – dle inspirace alegorickými sochami od M. B. Brauna si žáci vytvoří vlastní sochařskou kompozici v čestném dvoře.

Anotace programu:  

Vzdělávací program je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky v předmětech matematika, vlastivěda, dějepis a občanská výchova v 4. – 7. třídách ZŠ. Při programu přiblížíme historii národní kulturní památky Veltrusy. Zaměříme se na historii zámeckých zahrad a jednoho z nejstarších přírodně krajinářských parků v Evropě, který byl koncipován ve stylu tzv. okrasného statku. Žáci se seznámí s některými principy kompozice barokních zahrad a přírodně krajinářských parků, zahrají si dramatickou hru pro pochopení kompozice zahrady, vyslechnou si výklad ke kompozici parku a na závěr si ve skupinách vytvoří návrh vlastní zahrady a parku. Návrhy jsou prezentovány ostatním spolužákům.

Očekávané výstupy:

Na příkladu národní kulturní památky Veltrusy pochopení principů tvorby historických zahrad a parků, znalost historie významné české památky zahradního umění.

Cílová skupina: Žáci 4. – 7. ročníků ZŠ, doporučujeme max. 25 osob (jedna školní třída).

Termíny programů pro školní rok 2014/15: Každý čtvrtek od 14. května do 25. června, programy začínají v rozmezí 9 – 14 hodin (časy začátky programů v 9:00, 12:00 a 14:00, jinak dle domluvy, ukončení programu nejpozději v 16 hodin), doba programu je 120 minut.

Vstupné: 60 Kč/osoba, pedagogický doprovod zdarma.

Upozornění: Převážnou část programu trávíme venku a doporučujeme se vhodně obléci (při dešti si nezapomeňte vzít pláštěnky). Na program je nutné se rezervovat u správy zámku Veltrusy. 

KONTAKT PRO REZERVACI:

778 716 537, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotogalerie programu  

01 Laudonův pavilon v přírodně krajinářském parku Veltrusy

02 program u oranžerie09 pauza před zahájením her v čestném dvoře11 dramatická hra v čestném dvoře - zvárňování soch podle matematického principu přítomného v zahradě  - polovina týmu určuje druhé skupině tvar v zahradě12 druhá polovina třídy má za úkol napodobit sochy v osové souměrnosti14 finální tvar v zahradě vytvořený v osové souměrnosti studenty gymnázia z Kralup nad Vltavou15 studenti navrhují vlastní barokní zahradu a přírodně krajinářský park19 na závěr probíhá diskuze nad vytvořenými návrhydramatická hra6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autorem fotografií je Jan Kadeřábek (Studio Z, s. r. o.).

 

HUDEBNÍ PROGRAM VÍLY A SKŘÍTKOVÉ VE VELTRUSKÉM PARKU     

Anotace programu:  

Od 17. století tvořily vesnice Vepřek a Veltrusy, a od 18. století pak ještě městečko Chlumín, tři hudební centra dolního Povltaví. V těchto místech působili na školách a v kostelech učitelé a varhaníci se svými pomocníky, tady organizovali známé kapely, se kterými pak hráli nejen na vesnických zábavách, ale i zámeckých slavnostech. Místní lidová hudba byla úzce spjata s hudbou při zámku ve Veltrusích, kam si Chotkové pravidelně zvali místní kapely a učitele. Proslulými se staly zámecké slavnosti v parku, kterých se údajně jako malé dítě účastnil i slavný hudební skladatel Antonín Dvořák, rodák z nedaleké Nelahozevsi. Slavnosti v parku organizoval v polovině 19. století i poslední „starý český kantor" Štěpán Benda se svým dětským sborem, který se pro potěšení panstva i lidu při hudebních vystoupení převlékal do kostýmů víl, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí.

Očekávané výstupy:

Znalost hudební tradice kraje hudebního skladatele A. Dvořáka a vybraných písní dolního Povltaví (okolí Veltrus), prohlídka přírodně krajinářského parku a jeho architektury a úvodní seznámení s proslulými slavnostmi rodiny Chotků v přírodně krajinářském parku.   

Cílová skupina: děti ve věku 5 - 8 let, ideální počet do 30 osob (kvůli omezenému počtu hudebních nástrojů, které máme připravené k zapůjčení) 

Realizace programů jaro 2015: 14. 5. - 25. 6. 2015 (program trvá 2 hodiny a déle, dle zájmu účastníků) 

Vstupné: cena programu je 15 Kč za osobu, program se platí v pokladně v informačním centru u hlavní zámecké brány (při vstupu do parku z města Veltrusy). Součástí programu je zapůjčení výukového materiálu: zpěvník s příběhem*, hudební nástroje, podložky na sezení v přírodě a maskoti víla a skřítek. Výukový materiál je uložen v batohu a vyzvednete si ho před programem v pokladně u hlavní zámecké budovy. 

*Zpěvník s příběhem byl vytvořen ve spolupráci s Etymologickým ústavem AV ČR, Památníkem Antonína Dvořáka v Nelahozevsi, Městským muzeem Velvary a panem K. K. Brzákem. Zpěvník s příběhem je autorským dílem Národního památkového ústavu.   

Upozornění: V květnu a červnu 2015 nabízíme program z důvodu pilotáže s lektorským doprovodem, standardně je program samoobslužný. Program s lektorem trvá max. 3 hodiny, záleží na domluvě. Doporučujeme se vhodně obléci, protože program probíhá pouze venku a od pokladny půjdeme na místo výuky přibližně 1 kilometr pěšky. Účastníci s sebou nepotřebují žádné vybavení (výjimkou jsou vlastní oblíbené hudební nástroje, ale není to nutné). 

Na program v květnu a v červnu je nutné se rezervovat. 

KONTAKT PRO REZERVACI:

778 716 537, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Motivační fotografie k hudebnímu programu:  

Hudební dílna Den Země Veltrusy - snad stačí velikost musela bych sehnat11054452 10152914730831589 8035723395901221670 nveltruský kostelicku