Kalendář akcí
duben 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Konference, semináře, tvůrčí dílny (workshopy) a stáže jsou příležitostí k tomu, jak rozvíjet profesní znalosti a dovednosti ve všech vědních oborech spojených s péčí o kulturní památky. V rubrice najdete pozvánky na nové akce i prezentace z akcí uskutečněných v minulosti.

Letní škola památkové edukace

Prohloubit si své znalosti a získat nové dovednosti či kompetence v oblasti interpretace kulturního dědictví mohou účastníci Letní školy památkové edukace, která proběhne v Hospitalu Kuks ve dvou možných termínech:

22. – 24. července 2016  - doporučeno pro památkáře a muzejníky - další inforace včetbě přihlášky LSPE_-_Kuks_pam.doc 

22. – 24. srpna 2016 - doporučeno pro pedagogy - další inforace včetbě přihlášky LSPE_ucitele.doc

Letní škola s mottem: Hospitalizujte se s námi! Kreativita umělců si vyžaduje i naši kreativitu je určena lektorům vzdělávacích programů v historickém prostředí (tedy průvodcům, kastelánům, dobrovolníkům, volnočasovým pedagogům) a galerijním a muzejním pedagogům. V rámci společného učení se a hledání budou realizovány výtvarné, hudební, dramatické a jiné aktivity.

Kurzovné a ubytování činí 600 Kč na osobu za celý pobyt, účastníci kurzu budou bydlet v nově zrekonstruovaných prostorách Hospitalu Kuks. Stravování si hradí každý účastník pobytu sám, přímo v areálu je restaurace, snídaně a večeře je možné si připravit v kuchyňce, která je k dispozici v ubytovacím zařízení.

Účastníci absolvují některé části programu společně, jiné v menší skupině dle volby tematické tvůrčí dílny. Prostor bude jak pro individuální meditace, tak pro společné trachtace.

Na Letní školu památkové edukace, kterou pořádá Národní památkový ústav, metodické centrum pro vzdělávání v Telči a Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, je možné přihlásit se do 10. července 2016¨v případě prvního kurzu, so 30. červenece v případě kurzu druhého.

Kontaktní osoba je Petr Hudec, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , mobil +420 608 814 723. Kapacita kurzu je omezena na 30 osob.

 

Metodiky Památky nás baví 1. - 5.

 

metodikyMetodiky tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví

 

 

 

 

 

 

 

  

Mezinárodní konference o kulturním dědictví a edukaci v Telči

IMG 01Ve dnech 24.-26. září 2015 organizovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči prestižní mezinárodní konferenci Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví. Konference otevřela odbornou diskusi k otázkám, které souvisejí s proměnami péče o kulturní dědictví ve 21. století. Hlavním tématem bylo hledání cest, jak co nejlépe zpřístupňovat vzdělávací potenciál kulturního dědictví, které se nachází ve správě paměťových a památkových institucí.

Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví

Národní památkový ústav, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci, jejímž cílem je otevřít odbornou diskusi k otázkám, které souvisejí s demokratizací péče o kulturní dědictví ve 21. století.

Kulturní dědictví a vzdělávací aktivity

uvodni fotoJednodenní akreditovaný seminář „Kulturní dědictví a vzdělávací aktivity“ pořádaný v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vznikl ve spolupráci Národního památkového ústavu s pedagogickými fakultami Karlovy Univerzity v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a pedagogy základních a středních škol. Jeho cílem je podpořit počáteční vzdělávání v historickém prostředí a rozvoj výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví.    

Seminář Kulturní dědictví a vzdělávací aktivity na Bečově

seminář pro pedagogy Bečov 20Dne 20. dubna 2015 se v areálu státního hradu a zámku Bečov uskutečnil akreditovaný seminář na téma Kulturní dědictví a vzdělávací aktivity. Semináře se zúčastnilo čtrnáct pedagogů, kteří byli seznámeni s činností Edukačního centra Bečov, s projektem Památky nás baví i s nově vzniklým Metodickým centrem Národního památkového ústavu pro vzdělávání v Telči. Účastníci si dále vyzkoušeli program věnovaný středověkému hradu – Dobrodružství stavební historie a debatovali na téma možnosti a limity spolupráce školy a památkových institucí při zachovávání, ochraně a využívání kulturního dědictví.

Seminář Praha 2015: Edukace v historickém prostředí

01 Praha2-15 224Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze hostila seminář, jehož cílem bylo diskutovat o obsahové náplni a organizační podobě edukace v historickém prostředí, kterou od ledna 2015 koordinuje v rámci NPÚ metodické centrum pro vzdělávání v Telči.

Východiskem pro debatu se staly jednak strategické úvahy a zkušenosti realizačního týmu projektu NAKI „Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví v ČR“ (2012 – 2015), jednak zkušenosti zástupců NPÚ, kteří se osvětě a edukaci dlouhodobě věnují z vlastního zájmu.

Letní školy památkové technologie, Broumovsko 2015

lsptTechnologická laboratoř NPÚ GnŘ připravila i letos pro odborné pracovníky Národního památkového ústavu, zejména garanty a specialisty možnost účastnit se již 3. ročníku Letní školy památkové technologie. Jedná se o soustředění zaměřené na prohloubení znalostí a dovedností využitelných při dozorování záchrany historických omítek. Lektory budou Prof. V. Girsa (FA ČVUT), Ing. D. Michoinová, Ph.D., která je i odborným garantem škol, Mgr. V. Krajčová (NPÚ), restaurátoři MgA. J. Bláha a Miloš Gavenda.

Historické varhany

Praha Ignác2Zveme vás na metodický den s názvem Historické varhany, památková ochrana a dokumentace, který proběhne ve čtvrtek 16. října 2014 od 10:00 hodin v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v hlavním městě Praze (Na Perštýne 12, Praha 1).

V rámci přednášek vystoupí PhDr.Petr Koukal, Ph.D. z telčského pracoviště NPÚ a pohovoří o evidenci a dokumentaci varhan. Tématem zvuk varhan v akustickém prostoru kostela se bude zabývat Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. z HAMU Praha. Součástí metodického dne bude rovněž exkurze v kostelech sv. Ignáce a Štěpána na Novém městě pražském. Vstup volný.

Pozvánku naleznete zde.

Kurzy pro řemeslníky

remeslaSlavnostní ukončení pilotního ověření nově vznikajícího vzdělávacího programu „Řemeslná obnova historických staveb“ určeného zájemcům o specializaci na památkovou obnovu proběhne dne 17. 10. 2014 od 10:00 hodin v sídle Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, Hradecká 6.

Památky bez bariér

školení koordinátorůKoordinátoři regionálních edukačních center se školili, jak mapovat přístupnost památkových objektů. 

 

 

 

 

Seminář Brno 2013: Současné přístupy k edukaci na památkových objektech NPÚ

uvodni fotoCílem symposia bylo diskutovat otázky související nejen s proměnami přístupů k prezentaci a interpretaci kulturního dědictví, ale také s rozvojem spolupráce na poli památkové péče, výchovy a vzdělávání. Symposium bylo pořádáno v rámci projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky", který je financován v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR. Nositeli projektu jsou Národní památkový ústav v Praze, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Seminář Praha 2014: Edukace na památkových objektech ve správě NPÚ

Odborný seminář pro zájemce ze správ památkových objektů NPÚ

TZ seminar-PedFUK-NPU ucastnici 10-02-14Prezentace ke stažení po klinutí na název prezentace v programu
Místo konání:
Praha, Pedagogická fakulta UK v Praze (M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39)
Termín: 10. února 2014

Cílem semináře bylo diskutovat průběžné výsledky projektu NAKI Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky a dosavadní zkušenosti správců památkových objektů ve správě NPÚ s plánováním, realizací a hodnocením edukačních programů.
Výstupem semináře jsou jednak podklady pro přípravu metodických materiálů a kritérií kvalitních edukačních programů, jednak dohody spolupráce zástupců konkrétních památkových objektů a regionálních edukačních center NPÚ.