Kalendář akcí
duben 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

O projektu

Vzdělávací role Národního památkového ústavu:
Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky

Motto projektu: Památky nás baví!

Poslání NPÚ na poli edukace: Prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností napomáhat k hlubšímu vnímání národní a evropské kulturní identity a ke zkvalitnění péče o kulturní dědictví ČR.

Vize projektového týmu: Chceme, aby si děti i dospělí prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností osvojili znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje, jež přispívají k ochraně dědictví minulosti, k hlubšímu vnímání národní a kulturní identity a ke zkvalitnění péče o kulturní dědictví.

Edukační devatero projektu:

  1. Na počátku je zážitek
  2. Čeho se člověk dotkne, na to nezapomene.
  3. Pomoz mi, abych si na to přišel sám.
  4. Co je dobré pro děti, je dobré i pro dospělé. (Opačně to však platí málokdy).
  5. Lidé chrání to, k čemu mají vztah.
  6. Památky jsou místem, kde můžeme objevovat své příběhy.
  7. Památky nejsou jen hrady a zámky.
  8. Památky jsou příležitostí pro setkávání, učení, tvorbu a zábavu všech generací.
  9. Proces je stejně důležitý jako výsledek.

Nositelé projektu: Národní památkový ústav v Praze, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Financování: Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Doba realizace: 2012 - 2015

Další informace: Hlavním cílem projektu je aplikovaný výzkum a vývoj, jejichž výsledky přispějí k vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost.

Součástí projektu je vytvoření sedmi regionálních edukačních center, které mají za úkol ve spolupráci s pedagogickými fakultami UK v Praze a MU v Brně připravit a realizovat pilotní edukační programy. Výstupy celého projektu poskytnou metodickou podporu státní i nestátní památkové péči, uplatní se na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání a v činnosti neziskového sektoru. Předpokladem je také zkvalitnění nabídky určené pro rozvoj turistického ruchu.