Inkluze neslyšících zaměstnanců NPÚ do kurzu Rozvoje měkkých dovedností v rámci projektu OPZ

Inkluze neslyšících zaměstnanců NPÚ do kurzu Rozvoje  měkkých dovedností v rámci projektu OPZ

V průběhu měsíce října a listopadu r. 2022 byl v rámci projektu „Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví“ realizován kurz Rozvoje měkkých dovedností pro zaměstnance Národního památkového ústavu se speciálními potřebami.

Kurz probíhal formou inkluzivního vzdělávání, prostřednictvím kterého jsme dbali na maximální rozvoj každého jedince v NPÚ s ohledem na jeho individuální potřeby a specifika. Do šestidenní vzdělávací aktivity byli integrováni neslyšící zaměstnanci z odboru evidence a dokumentace generálního ředitelství.

Cílem kurzu bylo osvojení si principů efektivní komunikace a aktivního používání komunikačních nástrojů. Účastníci si měli možnost procvičit a následně aplikovat komunikační pravidla, včetně asertivity v náročných situacích při styku s veřejností, nebo se naučili zásady úspěšné prezentace včetně efektivní práce s publikem.

Kurz byl po celou dobu realizace tlumočen do českého znakového jazyka. Tlumočnická služba byla zajištěna Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. a Tichým světem.