Oddělení edukace pořádalo řemeslnou dílnu pro úředníky

V rámci akreditovaného kurzu „Památkářské kompetence v praxi úředníka“ uspořádalo ve třetím zářijovém týdnu oddělení edukace NPÚ praktickou dílnu zaměřenou na ruční opracování dřeva tradičními technologiemi. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Frenštátě, kde jsou umístěny restaurátorské dílny muzea. Praktickou část lektoroval Luděk Dvořák, restaurátor a konzervátor zdejšího muzea, který obdržel v roce 2021 cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za příkladný dohled při obnově Libušína. Program byl zaměřen především na vysvětlení otázek proč, jak a kdy je důležité i v současné době dodržet původní technologie ručního opracování materiálu i povrchových úprav dřeva; jak postupovat při obnově památky současným způsobem tak, aby památka zůstala památkou.

Při praktické výuce měli účastníci dílny možnost vyzkoušet si základy ručního opracování dřeva, správný výběr materiálu pro výrobu jednotlivých dřevěných prvků historické stavby, hoblování povrchu, pozitiva a negativa různých způsobů opracování materiálu, seznámili se s ukázkami ručně vyráběných prvků: podlahových prken, záklopových desek, modelů stropních podhledů. Mimořádně zajímavá byla část věnovaná tradičním nátěrům dřeva na bázi fermeže a lněného oleje, voskových emulzí, kaseinových barev a nátěrů volskou krví.  

Součástí programu byla také exkurze na Pústevny, kde si účastníci dílny vyslechli z úst L. Dvořáka mimořádně poutavý příběh obnovy Jurkovičovy jídelny Libušín, po ničivém požáru v roce 2014. Poslední den byl zaměřen na seznámení s uchováním a ošetřováním historických dřevěných staveb umístěných v areálu muzea. Odborný výklad podal vedoucí metodického centra VMVP Mgr. R. Bryol.

Třetí ročník kurzu „Památkářských kompetence v praxi úředníka“ plánujeme otevřít v lednu příštího roku.