Žáci obnovili obelisk v Nových Hradech

Novohradští žáci dokončují projektový obelisk, červen 2020

Národní památkový ústav ve spolupráci se Základní školou Nové Hrady a Novohradským muzeem Vás zvou na výstavu Objevujeme krajinu společně s památkáři, která je otevřena ve výstavní síni na státním hradě Nové Hrady v období od 2. června do 31. srpna 2020. Výstava vznikla v rámci výzkumného projektu NAKI Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky, který se zabývá ochranou a prezentací hodnot historické kulturní krajiny. Prostřednictvím 10 výstavních panelů, komiksových obrazů, vycházky k novému obelisku a krátkých videí se mohou návštěvníci seznámit s edukačními programy, které se věnovaly poznání a ochraně historické kulturní krajiny a byly realizované v Nových Hradech a v Sázavě. Vstup na výstavu je volný.

Národní památkový ústav ve spolupráci se Základní školou Nové Hrady a Novohradským muzeem Vás zvou na výstavu Objevujeme krajinu společně s památkáři, která je otevřena ve výstavní síni na státním hradě Nové Hrady v období od 2. června do 31. srpna 2020. Výstava vznikla v rámci výzkumného projektu NAKI Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky, který se zabývá ochranou a prezentací hodnot historické kulturní krajiny. Prostřednictvím 10 výstavních panelů, komiksových obrazů a krátkých videí se mohou návštěvníci seznámit s edukačními programy, které se věnovaly poznání a ochraně historické kulturní krajiny a byly realizované v Nových Hradech a v Sázavě. Vstup na výstavu je volný.

 „Ve výstavě chceme návštěvníkovi přiblížit důležité pojmy související s historickou kulturní krajinou, a vysvětlit, proč se jí zabýváme. Snažíme se nastínit ochranu historické kulturní krajiny podle zákona a práci památkářů, kteří se na historickou kulturní krajinu specializují. Největší pozornost je věnována prezentaci historické kulturní krajiny formou edukačních programů, zejména prostřednictvím celoročního výchovně-vzdělávacího projektu Když krajina promluví, který proběhl ve spolupráci se Základní školou v Nových Hradech ve školním roce 2019/2020. Novohradští žáci poznávali pomocí osvědčených metod památkové edukace vybraná místa v historické kulturní krajině, tvořili komiksové obrazy jako reflexi projektových hodin, dotvářeli nový Obelisk a sestavili devatero obyčejných pravidel ochrany historické kulturní krajiny, které může dodržovat každý z nás“, uvedla Anna Svobodová, koordinátorka edukačních aktivit výzkumného projektu.

„Novohradští žáci, pedagogové Základní školy Nové Hrady i vedoucí Novohradského muzea spatřovali ve školním projektu několik přínosů. Žákům se nejvíce líbily exkurze do autentického prostředí památek a příhodných expozic. Zapojené vyučující hodnotily kladně především časté využití aktivizujících vyučujících metod, zejména projektové a badatelsky orientované učení, a také zajímavé téma učiva a mezipředmětové vztahy. Vedoucí Novohradského muzea ocenila zejména nové inspirace v prezentaci kulturního dědictví a možnost tvořivě se zapojovat do celoroční, pravidelné práce s větší skupinou novohradských školáků“, doplnila Anna Svobodová.

„Seminář jsem velmi rád navštěvoval, byl pro mě velice poučný, mnoho jsem se dozvěděl o krajině, ve které vyrůstám a vážím si lidí, kteří usilují s velkým nasazením o zachování krajiny a památek pro další generace. Rád jsem seminář navštěvoval, moc se mi líbil a bavil mě. Doufám, že se zase brzy uvidíme“, shrnul žák 7. ročníku Základní školy Nové Hrady.  

Výstavu je možné shlédnout ve výstavním sále státního hradu Nové Hrady, který je přístupný z nádvoří hradu v otevírací době památkového objektu, od 2. června do 31. srpna 2020. Pro návštěvníky je zde připraven doprovodný edukační program s vycházkou k novému Obelisku. Úkoly směřující k vlastnímu přemýšlení o ochraně historické kulturní krajiny jsou zapsány v tištěném edukačním průvodci, který najdou návštěvníci na výstavě. Pro žáky 2. stupně základních škol je připraven badatelský úkol s vycházkou do krajiny, který si mohou stáhnout na internetových stránkách výzkumného projektu www.hikk-naki.cz. Na uvedeném odkazu jsou ke stažení kromě pracovních listů také projektová videa, online verze výstavy a veškeré výstupy projektu Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky (kód projektu DG16P02M034), financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.

Devatero pravidel ochrany historické kulturní krajiny pro každého z nás:

 1. Svým chováním a vlastním příkladem podporujeme ochranu památek před úmyslným škozením.
 2. Pokud bychom chtěli památku dobrovolně opravit, vždy se předtím poradíme s odpovědným dospělým (rodič, pedagog, vedoucí muzea, starosta apod.)
 3. Chráníme a respektujeme okolí památek (například cizí výzdobu). V historické kulturní krajině házíme odpadky pouze do koše, nebo si je s sebou odnášíme domů, protože chceme mít čisté kulturní prostředí. 
 4. Je hezčí, šetrnější a ohleduplnější, když ke svému cíli v historické kulturní krajině dojdeme pěšky.
 5. V historické kulturní krajině se snažíme chodit  starých cestách, protože to má mnohdy svůj smysl – můžeme obdivovat cit našich předků, kteří jej uplatňovali při kompozici krajiny.
 6. V historické kulturní krajině a na památkových objektech se chováme kultivovaně a podobně jako na návštěvě
 7. Do cizích a uzavřených památkových objektů vstupujeme jen v doprovodu pověřené osoby.
 8. Na atraktivní památky chodíme spíše v době, kdy nejsou tolik navštěvované (na jaře a na podzim, ve všední dny). Pro výlet si můžeme vybrat i méně známá místa v historické kulturní krajině – i tam můžeme prožít příjemné chvíle a získat zajímavé poznání.
 9. Poskytujeme informace o hodnotách naší historické kulturní krajiny a jedinečnosti památek ostatním – přátelům, rodičům a později i svým dětem.

Kontakty:

 • Ing. Marek Ehrlich, specialista na krajinu, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, 725 586 074, ehrlich.marek@npu.cz
 • Bc. Anna Svobodová, koordinátorka edukačních aktivit, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, tel. 770171432, svobodova.anna2@npu.cz

Související akce

Objevujeme krajinu společně s památkáři

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Nové Hrady

2. 6. 2020 – 31. 8. 2020