Senioři

hovory s kastelány

Cyklus přednášek pro veřejnost „Hovory s kastelány“ má v Praze už pětiletou tradici. Setkání s kastelány se ale poprvé dostávají k příznivcům památek prostřednictvím videí přímo z prostředí památkových objektů.

Na videorozhovory se můžete podívat zde.

Hrady a zámky jsou sice prozatím uzavřeny, ale na prohlídky památkových objektů můžete nyní vyrazit i z pohodlí domova:

Chcete si zpestřit volné chvíle doma? Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě shromáždilo na základě zkoumání jednotlivých stehů a celků výšivek soubor základních a nejčastěji používaných stehů z osmi krojových oblastí (Uherskobrodska, Hradčovicka – Hradčovska, Vlčnova, Nivnicka, Bánovska, Březovska, Strání a Kopanic).

Katalog stehů a videa s návody pro vyšívání, tkaní, zdobení kraslic, pletení pomlázky a další rekonstrukce lidových řemesel si můžete z pohodlí svého domova prohlédnout na webových stránkách Řemeslo jak vyšité.

Akademie třetího věku nabízí vzdělání v oboru památkové péče

Národní památkový ústav v rámci celoživotního vzdělávání zahájil v r. 2019 dvouleté studium na  Akademii třetího věku v oboru památkové péče.

Výuku zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ.

Cíle projektu:

 • seznámit účastníky srozumitelnou formou s oborem památkové péče
 • vytvářet prostředí, které studentům umožní setkávat se s podobně naladěnými lidmi
 • poznat odborníky v daném oboru
 • porozumět památkovým hodnotám
 • osvojovat si možnosti, normy a standardy platné při ochraně kulturního dědictví
 • zapojení se do dobrovolnických a občanských aktivit na poli ochrany památek
 • orientace na zájmy a potřeby účastníků vzdělávacího programu
 • orientace na vnitřní motivaci a vlastní aktivitu

Termín a místo výuky:

 • Kdy: 1-2 x měsíčně, vždy v pondělí v čase od 9.30 do 13.00h se konají přednášky v posluchárně + 1 x exkurze k probíranému tématu
 • Kde: v sídle Národního památkového ústavu v Liliové 219/5, Praha 1 – Staré Město.
 • Cena: 1 rok / 1200 Kč
 • Pozn. V rámci výuky jednoho ročníku může student absolvovat až 16 přednášek, jednu celodenní exkurzi na vybraný objekt ve správě Národního památkového ústavu a několik tematických exkurzí.
 • Kontakt: Bc. Kateřina Pávková, tel. + 420 724 663 598, e-mail pavkova.katerina@npu.cz.

Tematické okruhy výuky:

 • Historický vývoj vztahu člověka k památkám
 • Památky světového dědictví UNESCO a národní kulturní památky
 • Péče o movité kulturní památky
 • Drobná sakrální architektura
 • Lidové řezbářství
 • Úvod do znalectví malby a plastiky
 • Historie a znalectví nábytku
 • Typy depozitních fondů na objektech ve správě NPÚ
 • Péče o historický mobiliář, příklady z praxe
 • Úvod do archeologické památkové péče
 • Archeologické památky in situ, rozpoznání archeologických lokalit v terénu
 • Vývoj historických zahrad a parků v ČR
 • Prezentace zpřístupněných památek a průvodcovská služba NPÚ
 • Interiérová instalace a expozice na objektech NPÚ, průvodcovské texty
 • Současné trendy interiérových instalací
 • Základy péče o nemovité kulturní památky
 • Poznávání a dokumentace památkového fondu
 • Spolupráce s policií České republiky při vyhledávání odcizených památek
 • Úvod do místopisného studia
 • Vývoj a historie fotografie
 • Fotografie jako pramen při poznávání památek
 • Praktické cvičení – úvod do techniky foto a video záznamu památek
 • Vývoj a historie fotografie
 • Péče o památky židovské kultury na našem území
 • Péče o památky technické povahy

Získané znalosti budou mít studenti možnost si ověřit přímo v praxi na pracovištích NPÚ a případně je dále rozvíjet na pozici stážisty nebo dobrovolného pracovníka NPÚ.

Věříme, že pro vás bude studium na Památkové akademii obohacením a že během něj získáte nejen cenné poznatky a zkušenosti a kontakty, ale také inspiraci jakým způsobem se lze aktivně zapojit do ochrany památek.

Výuku zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Kateřina Pávková, MBA

 • lektor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 275, 724 663 598
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000