Akreditovaný program „památkářské kompetence v praxi úředníka”

Vzdělávací program je koncipován tak, aby účastníci obsáhli problematiku technologie péče o památky v celé její šíři a souvislostech.

  • Obsahuje 24 témat s celkem 80 hodinami.
  • Výuka bude probíhat formou jednodenních soustředění každý měsíc (s výjimkou letních prázdnin).
  • Podmínkou pro získání osvědčení je účast na minimálně 80 % programu.
  • Teoretická část výuky bude doplněna třemi praktickými dílnami – zednickou, tesařskou a kovářskou.

program:

  • I. Odborně metodická východiska

1. Úvod do studia – základní hodnoty a ideová východiska v práci památkáře

2. Zásady péče o historické materiály – úvod do předmětu technologie

3. Cena stáří v památkové praxi

4. Předprojektová a projektová příprava obnovy památek

5. Průzkumy a analýzy v památkové praxi a způsob jejich využití při ochraně a obnově památek

  • II. Technologie a památkový dohled

1.  Památkový dohled na probíhající stavbě

2.  Technické posouzení staveb, průzkum typů poruch konstrukcí, prvků a povrchů

3.  Soudobá technická infrastruktura v historických stavbách

4. Průčelí historických staveb, omítky, štukové prvky, barevnost, průzkum

5. Kamenné prvky historické architektury, diagnostika stavu, příčiny poruch a návrhy na řešení

6.  Kovové prvky a jejich ochrana, charakteristika kovů a slitin, koroze

7.  Diagnostické metody na určování stáří a poškození dřevěných konstrukcí a prvků památek

8.  Roubená a hrázděná architektura a specifika její památkové ochrany a obnovy

9.  Tesařství v památkové praxi – typologie krovových konstrukcí

10.  Truhlářství v památkové praxi – vyhodnocení stavu výplňových dřevěných prvků

11.  Ochrana střešní krajiny, příklady dobré a špatné praxe

12. Problematika půdních vestaveb z pohledu památkového architekta, příklady dobré a špatné praxe

13.  Městský parter – dlažby, výkladce, vývěsní štíty, reklama, veřejné osvětlení, městský mobiliář

14. Zásady pravidelné údržby historických budov (preventivní péče) – údržba střech, okapů, odvětrávání

15. Problematika vlhkosti historických staveb, příčiny a následky, metody omezení a odstranění vlhkosti

16. Stavební zámečnictví a sklenářství v památkové praxi – konzervace a repase původních prvků

17. Obklady a dlažby v interiéru historických budov, typologie, preventivní údržba, pořizování replik

18. Péče o historickou krajinu, zahrady a parky

19. Moderní architektura – stavební materiály, konstrukce a architektonické prvky používané ve 20. století

20. Krizový management ochrany památek při živelných a válečných událostech – požární ochrana staveb

  • III. Praktické dílny

1. Zednická

2. Tesařská

3. Kovářská

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

PhDr. Hana Řezníčková

  • pracovník památkové péče
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 348, 724 663 587
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000