Seminář Historie vepsaná do letokruhů dřeva II.

Zdroj: webové stránky Omnium z.s. Nepodléhá CC.

Ve čtvrtek 11. října se na pražském Vyšehradě uskuteční seminář s názvem Historie vepsaná do letokruhů dřeva II. Pokračování stejnojmenného semináře z počátku letošního roku se tentokrát zaměří na dřevo v historických budovách, které není při běžném pohledu vidět. Historické budovy jsou jím však z velké části tvořeny. Jde například o stropy, zaomítané konstrukce, mezipodlaží nebo kostry oltářů u sakrálních staveb. Poznání stavu tohoto dřeva, stupně jeho poškození a stanovení rizik má pro záchranu těchto staveb nedozírnou cenu. Seminář představí poznatky a zkušenosti z oblasti průzkumu těchto částí staveb a zasadí je do kontextu soudobého pohledu na ochranu dřeva s důrazem na exaktní poznání a stanovení míry rizika bez zbytečné aplikace jedovatých chemických látek. 

Seminář má za cíl prodiskutovat nové poznatky a možnosti záchrany dřevěných prvků historických objektů a propojit pohledy z perspektivy památkové péče a dřevařského výzkumu. Na seminář se můžete registrovat e-mailem, pro více informací kontaktujte Jakuba Děda nebo volejte na tel. 739 385 928.

Akci připravil spolek Omnium z.s. ve spolupráci s Dřevařským ústavem a společností WOODEXPERT CZ s.r.o.  Spolek Omnium z.s. se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek.

Program semináře: 09.30 – Prezence účastníků, 10.00 – Zahájení

  • Průzkumy a poznatky ze zjišťování stavu zabudovaného dřeva: Ing. Jan Konopík, soudní znalec, Zdravédřevo.cz
  • Možnosti diagnostiky a nejčastější škůdci zabudovaného a zakrytého dřeva: ​​​​​​​Ing. Anna Součková, Dřevařský ústav
  • Podlahové konstrukce, jejich únosnosti a vliv podsypů: ​​​​​​​Ing. Marek Polášek, PhD., Dřevařský ústav
  • Hrázděné stavby a dřevo v nich: ​​​​​​​Mgr. Romana Riegerová, Národní památkový ústav  

Související akce

Seminář Historie vepsaná do letokruhů dřeva

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro odborníky

Praha, NKP Vyšehrad, Staré Purkrabství

26. 1. 2018

9.30 – 14.00